Hashing ve Encryption nedir?

Bu konu hakkında yakında bir yazı yazacağım ama şimdilik aşağıda ki videomu izleyebilirsiniz. Kısaca şunu söylemekte yarar var:

Hashing tek taraflı bir şifreleme yöntemi. Encrption ise çift taraflı. Tek taraflı olunca, şifrelediğiniz bir veriyi geriye getiremiyorsunuz. Onun için hashing daha çok karşılaştırma durumlarında kullanılıyor. Mesela girilen bir password doğru mu şeklinde. Çift taraflı olmak demek, şifrelenmiş bir veri, gerisin geri bir anahtar sayesinde çözülebiliniyor. Bu farkları doğru anlamak hangi kelimeyi nerede kullanacağınızı düzgün seçmek açısından önemli. Hashing algoritmalarına örnek SHA1 ve MD5. Encryption algoritmalarına örnek AES128 ve RSA. Daha detay için videodan devam edebilirsiniz.

Videoda kullandığım not biçimi Mind Mapping. Mind mapping nedir, ben nasıl kendi mind maplerimi yazarım diye merak ediyorsanız, o zamana aşağıda ki yazıma bir göz atabilirsiniz:

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store