Korkularımız Lider Olduğunda

… aklımız esir alınmış demektir. Peki nedir korkularımız? Tarihin hemen hemen her zamanında korkularıyla kamçılanmış insanların hikayelerine şahit oluruz. Çoğu zaman insanların korkuları vatan, bazen özgürlük, bazen din, bazen de canları ve mallarının kaybolması temellidir. Peki aslında yeri geldiğinde milyonlarca insanı ortak düşman olarak gösterilenlere karşı mobilize eden korku mu olmuştur sadece? Ya da aslında korku diye tanımladığımız asıl sebebin arkasında ortak hareket etmenin verdiği sarhoşluk mu vardır? İnsanların ortak aklını yok ederek, mantıklı konuşmayı laf cambazlığı gösteren, sorular sormayı ihanet diye inandıran, farklı düşünmeyi cehalet olarak zannettiren bu akıl boşalmasının arkasında korkuların esiri olmak mı vardır sadece?

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store