Merhabalar. Yorumunuz için teşekkürler. Ama sizin dedikleriniz ile benim dediklerim arasında çok bir fark görmedim. Kamuda Pardus kullanmaya başladığınız anda yabancı ortaklı bir proje kullanmış oluyorsunuz. Tek farkı tüm kontrol sizde olabiliyor ve güzel bir şey. Ama bunu yerli ve milli bir ürün olarak satmak benim sorunum. Dünya ile entegre olmak ise, Amerikayı yeniden keşfetmeye çalışmakla zaman harcamamak için önemli. Eğer kendi işletim sistemimizi yazarsak, bitirdiğimiz de yükleyecek bir bilgisayar bulamayacak kadar dünya değişmiş olabilir.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store