Pair Programlamanın Götürdükleri

Bu makale yazım ve anlam hatalarının giderilmesi için güncellenmiştir.

  1. Junior programcıların yetiştirilmesi ve daha bağımsız insanlar olmalarını sağlamak.
  2. Senior programcıların üzerlerinde kafa yordukları bir sorunu beraber çözmeye çalışmak sayesinde 2 geliştirici haftası alacak işi belkide 1 geliştirici haftasına düşürmeye çalışmaları. Eğer bu yazılımcılar beraber çalışamıyor ve kendileri çalışınca daha hızlı olabiliyorlarsa, o zaman zorlamamak lazım. Zaten, pair programlama doğru bir politika ile yapılıyorsa, pair programlamaya ne zaman ihtiyaç var sorusunun cevabını insanlar kendi başlarına daha doğru vermeye başlayacaklar.
  1. Sistemin essential complexity problemi yüksektir. Bunun için yapacak pek bir şey yok.
  2. Maalesef kodu okuyan arkadaş yolun çok başındadır.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store