Selamlar,

  1. D harfini bazilari Dependency Inversion da diyor. Acikcasi ikiside benim icin dogru ama ben daha specific bir pattern takip ettigimden Injection kullaniyorum ki zaten insanlarin cogunun yaptigida injection oluyor. Dependency Inversion biraz daha genel bir ifade. Injection ise daha specific kaliyor. Mesela, direk sinif icerisine constructor, custom method, yada property gibi elementler ile dependencyinin inject edilmesi Dependency Injection demek oluyorken, inversion ise Dependency Injection’ida icine alan ama daha farkli yontemler ile de saglanabilecek bir mana ifade ediyor. Mesela, service locator pattern dependency inversion kavramina baska bir ornek. Kisacasi dependencylerin baskasi tarafindan verilme islemine dependency inversion deniyor ve bunun cesitli yontemler ile yapilmasi mevcut.
  2. Bu sorunuzda aslinda Gistlerin acizligine ugramisim. Normalde revision olarak almistim gistleri ama medium tarihsel destek vermiyormus. Duzeletmeye calistim ama bu adresteki gist’e bakarak revisionlar arasinda ki degisiklikleri gorebilirsiniz: Account Creator Gist.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store