Selamlar. Yakin zamanda Github username’imi atarikguney’den tarikguney olarak degistirdigim icin Gistler ulasilmaz hala geldi. Sizden ricam hangi yazilarimda bunu gorurseniz bildirmeniz. Yada hizli bir sekilde ulasmak istediginizde Gist URL’inde ki atarikguney kismini tarikguney yapmaniz yeterli olacak. O zaman ulasilabilir oluyorlar. Kusura bakmayin. Yazilarimin yardimci olmasina da sevindim.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store