Sorun insanın kendisinden zayıf olana ya da zayıf olduğunu düşündüğüne karşı gösterdiği tavır. Kadınlar sadece bu hastalığın başka bir kurbanı ve onlara gösterilen tavır ise aynı temel sorunun başka bir semptomu. Her seviyede kendisini gösteriyor bu semptomlar. Bir ülkenin daha zayıf olduğunu düşündüğü diğer ülkelere, toplum içinde ki grupların başka gruplara, babanın karısına, babanın ve annenin kendi evlatlarına, vs. Kendilerine merhamet öğretilmemiş ve kaç kilo olduğunuzun kaç kitap okuduğunuzdan daha önemli olduğu tüm toplumlarda bu sorun her zaman olacaktır. Nedenleri yetiştirme tarzından, insanın kendisini ispatlama çabasına, ya da yaşadığı korkuları dışarıya vururken yaşadığı acıları herkese yaşatma isteğinde seçeceği kurbanlarını cahil kalmış toplumlarda güçsüz olarak portray edilen karakterlerden alması. Merak ve sinir doğru kullanıldığında bireylerin ve toplumların gelişmesini sağlarken, suistimali durumunda güç yettirilebileceği düşünülen insanlara saldırmak ve başkalarının hayatlarının gizliliklerini araştırmak olarak tezahür ediyor. Merhametin değilde kabalığın kutsallaştırıldığı toplumlarda sadece kadın değil, masum olmak zülme maruz kalmak için yeterli bir sebep.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store