Yazınız için teşekkürler. Bahsetmemişsiniz ama bir eklenti daha yapmak istedim. O da Amazon’da Kindle için assign ettiğiniz bir email adresine de dökümanlarınızı gönderebilir ve sizin için Amazon tarafından Kindle’nıza gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Hatta eğer emailin başlığına Convert yazarsanız Amazon’un dönüştürme desteği verdiği PDF gibi dökümanları Amazon otomatik olarak dönüştürecek ve o halini email adresini assign ettiğiniz Kindle cihazına yada Kindle uygulamasının yüklü olduğu telefon yada tablet gibi diğer cihazlarınıza gönderecektir. Aynı zamanda bu şekilde yaptığınızda, göndermiş olduğunuz dökümanlar Amazon Cloud üzerinde saklanacaktırda.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store