Yerli ve Milli Yazılım Safsatası

Aklınıza değil de hislerinize hitap eden ifadeler ile size bir şeyler satılmaya çalışılıyorsa, büyük bir ihtimal kandırılıyorsunuz demektir.

  1. C++ ve C programlama dilleri. Eğer kullanıyorsa diğer tüm programlama dilleri, mesela Java, Go, Python…
  2. Geliştirme için kullanılan IDE programlar.
  3. Pardusu geliştirmek için kullanılan işletim sisteminin kendisi.
  4. Pardusta ki resimleri tasarlamak için kullanılan resim editör uygulamaları.
  5. Pardusun geliştirilmesi için kullanılan bilgisayarın kendisi.
  6. Kaynak kodların saklanması için kullanılan source code versioning aracı.
  7. İnternete bağlanabilmek için gerekli router…

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store