Yorumunuz için teşekkürler. Bence çok güzel bir soru olmuş. Bu konu hakkında şöyle düşünüyorum: Eser ile emek farklı şeylerdir. Emek yerli ve millidir denilebilir belki ama ortaya konulan eser için cevabım hayır olacaktır. Nedeni ise eserin ortaya konulabilmesi ve kendisine emek verilebilmesi için emeğin kullanacağı tüm ürünlerin dışarıdan gelmesi gerekiyor. Yazılımda da ortaya çıkan ürün yerli bir emeğin sonucu ama ürünün kendisi yerli değil. Olaya şu şekilde de yaklaşabiliriz: Bir futbol maçında diğer 10 kişi topu kalenin dibine kadar getirdi, ve diğer kalan bir kişiye gol atması için verdi. Bu noktada gol atan bu tamamiyle benim eserimdir, benim emeğimdir, ben yaptım diyebilir mi? Benim de emeğim var diyebilir ve buna sevinebilir ama bu gol benim eserimdir kesinlikle diyemez. Bu örneği alıp toplum nezdine çıkardığımızda aynı şey olmaz mı? Pardus gibi yazılımlarda kullanılan açık kaynak kodlu kodların haddi hesabı yok ve bunlar dünyanın farklı yerinden insanların emekleri ile ortaya konuyor. Pardusa yerli ve milli demek ile devasa bir emek hırsızlığı ve binlerce ve belkide milyonlarca yazılımcıya çok büyük bir saygısızlık yapılıyor. Ama maalesef öyle bir toplum haline gelmeye başladık ki, bunun çok insan nazarında çok bir değeri kalmamaya başladı. Bu konuda çok az ses çıkmasının nedenlerinden bir tanesi de işte bu yozlaşmış ahlak anlayışı. Ses verdiğiniz için siz ve sizin gibi tüm mühendislere ise çokça teşekkürler.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store