Yorumunuz için teşekkürler. Her zamanın kendi tanım ve beklentilerini doğurduğuna inanıyorum. Dediğiniz gibi, vatanın değerini anlatmak için kullanılmış bir ifade: vatanın uğrunda ölünen bir şey olduğu. Ama zamanla bu ifadeler oy devşirmek isteyenlerin insanlara gaz vermekten öteye geçirmedikleri bir cümle oldu. Bu devir için benim anlayışım: Vatan, eğer uğrunda yaşamak isteyen varsa vatandır. Vatan, eğer kendisini vatana çevirmek isteyen varsa vatandır. Yoksa sen öl ben sefasını süreyim diyenlere kalır vatan ki yıllarca bu zihniyetle binlercesini kaybettik. Doğru bir eğitim ile ülkenin kaderine yön verecek nice genç, er olarak kendilerine biçilen rolün bir parçası olarak toprak oldular. Sonra hesap vermek istemeyenlerin şehitler ölmez diyerek içi yanan vicdanlı insanları ve anne babaları susturmalarına şahit olduk. Yetmedi, vatan, uğrunda ölen varsa vatandır… demekle binlerce masumun hayatını bir çırpıda unutturdular. Masumlar öldü, ama bu vatan onların oldu. En güzel tarafları onlara sunuldu, onlar özgür oldu, onlar mutlu oldu. Çanakkalede belki toprak kazandık, ama bu toprakları değerler üstüne çıkaracak binlerce eğitimli öğrenciyi kaybettik. O zamandan beri bu topraklar ilim ve bilimde örnek olacak bir yere gelemedi. Neyse. Anlatmak istediğim budur. Vesselam…

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store